Език: BG
Валута: BGN
  • BGN
Добре дошли в нашия магазин! |

Количка

0 артикула

Категории

Категории

BebeLazzi във Facebook

Лични данни, бисквитки-настройки

Бихме искали да Ви предоставим информация за начина, по който събираме и обработваме личните Ви данни на сайта www.bebelazzi.com. Администратор на данни на сайта - наричан по- нататък още "Ние" или "Нас" е Тека Екс ООД , ЕИК 130164907, който отговаря за опазването на Вашите лични данни.За връзка с нас: Тека Екс ООД, гр. София - 1528, Индустриална зона Гара Искър 2, ул. 5010 №1, И-мейл за контакт: sales@tekaex.com. Телефон за връзка - 02/8078934, 02/8078900 - централа.

От изключителна важност е информацията, която съхраняваме за Вас да е вярна, точна и актуална.Моля, уведомете ни, ако в някакъв момент има промяна в личната Ви информация, за да актуализираме личните си данни в потребителския си профил.  Моля да обърнете внимание, че с предоставянето на личните Ви данни, Вие потвърждавате, че имате навършени 13 години. В случай, че това не е така, следва незабавно да се свържете с нас, за да предприемеме действия по заличаването им.

С каква цел и на какво основание събираме и обработваме данни за Вас? Лични данни са всяка информация, която може да идентифицира дадено лице.Анонимните данни не се включват в тази категория.Ние обработваме следните категории лични данни.

Комуникационните данни Включват всяко съобщение, което ни изпращате, независимо дали е чрез комуникационна форма на нашия сайт, чрез имейл, съобщение или публикация в социални мрежи или друг вид изпратено съобщение.Ние обработваме тези данни с цел комуникация с Вас, за водене на документация и за установяване, изпълнение или защита на правни искове.Юридическат обосновка на това обработване са нашите легитимни интереси, които в този случай са отговаряне на изпратените до нас съобщения, водене на документация и за водене или защита на правни искове.

Данни за клиента.Включват данни, свързани с покупката на стоки и/или услуги, като например Вашето име, адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес, други данни за контакт (телефонен номер), статистика за Вашите покупки и други.Ние обработваме тези данни за да доставим закупените от Вас стоки и/или услуги и да водим отчети на такива сделки.Юридическата обосновка за това обработване е изпълнението на договор между Вас  и нас и/или предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на такъв договор.

Потребителски данни.Включват данни за това как използвате нашия уеб сайт и други он-лайн услуги, заедно с всички данни, които побликувате на нашия уеб сайт или чрез други он-лайн услуги. Ние обработваме тези данни за да управляваме нашия уеб сайт и да гарантираме, че Ви предоставяме подохдящо съдържание, да гарантираме неговата сигурност, да поддържаме резервни копия на нашия уебсайт и/или база данни и да имаме възможност за управление и администриране на нашия уеб сайт , други он-лайн услуги и бизнес.Юридичеката обосновка на това обработване са легитимните ни интереси, които в този слуучай ни позволяват правилното администриране на нашия уеб сайт и бизнес.

Технически данни.Включват данни, свързани с употребата на нашия уеб сайт и он лайн услуги, като Вашият IP - адрес, данни за вход, подробности за Вашия браузър, продължителност на посещението на страниците на нашия уеб сайт, преглед на страници и навигационни пътища, подробности за посещения на нашия уеб сайт, настройки на часовите зони и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до нашия уеб сайт.Източникът на тези данни е от системата ни за проследяване на анализи.Ние обработваме тези данни за да анализираме използването на нашия уеб сайт и други он-лайн услуги, да администрираме и защитим нашия бизнес и уеб сайт, да предоставим подходящо съдържание и реклами, и да разберем ефективността  от нашите реклами.Юридическата обосновка на това обработване са легитимните ни интереси, които в този случай ще ни позволят правилно да администрираме нашия уеб сайт и бизнес, да развиваме бизнеса си и да определяме нашата маркетингова стратегия.

Маркетингови данни.Включват данни, свързани с Вашите предпочитания за получаване на маркетингова информация от нас и трети страни , и предпочитания от Вас начин за комуникация.Ние обработваме тези данни за да можем да Ви включваме в нашите промоции, като игри, награди, подаръци, да Ви предоставяме адекватно съдържание и реклами, и съответно да разберем ефективносттаот тези реклами.Юридическата обосновка за това обработване са легитимните ни интереси , които в този случай ще ни помогнат да проучим как клиентите използват нашите продукти и /или услуги, да ги развиваме, да развиваме бизнеса си и да определяме нашата маркетингова стратегия.

Можем да използваме данните на клиента, Потребителските данни, Техническите данни и Маркетинговите данни за да Ви предоставим адекватно съдържание  и реклами ( включително реклами във Фейсбук или други реклами ) и съответно да разберем ефективността на предоставените реклами.Юридическата обосновка за това обработване са легитимните ни интереси, които са свързани с разрастването на бизнеса ни.Също така може да използваме тези данни за да Ви изпратим други маркетингови съобщения.Юридическата обосновка за това обработване или съгласие, или законни интереси, а именно разрастване на нашия бизнес.

Конфиденциални данни.Ние не събираме никакви конфиденциални данни за Вас.Конфиденциални са данните, свързани с Вашата раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за Вашето здраве, генетични и биометрични данни.Ние не събираме информация за наказателни присъди и престъпления.

Ние не събираме информация и за вашите банкови сметки за плащане по банков път, защото поръчките он-лайн магазина осъществяваме с куриери и само с кешови плащания. Централният офис предлага плащания по банков път, но през складовата програма.

Моля, обърнете внимание!Когато от нас се изисква да събираме лични данни по закон или съгласно условията на договора между нас и Вие не ни преодставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора - например да Ви предоставим стоки или услуги.Ако не ни предоставите поисканите данни, може да се наложи да отменим поръчания от Вас продукт, но ако го направим, ще Ви уведомим навреме, при липса на непредвидими причини.Ние ще използваме личните Ви данни само за целта, поради която са събрани или ако е необходимо за цел близка по смисъл до основната.За повече информация, моля пишете ни на sales@tekaex.com. В случай, че се наложи да ползваме данните Ви за несвързана нова цел, ние ще Ви уведомим, като изложим юридическите причини за действията си.Възможно е да обработим личните Ви данни без вашето знание или съгласие , но в рамките на позволеното от закона.Ние не извършваме автоматизирано вземане на решенията или автоматизирано профилиране.

Начин на събиране на личните Ви данни: Предоставени ни лично от Вас - например чрез попълване на формуляри на нашия сайт или чрез изпращане на имейли.Или - автоматично събиране на определени данни, получени от Вас,когато използвате нашия уеб сайт , чрез използването на бисквитки и други подобни технологии.Може да получаваме данни и от трети страни, кото : доставчици на анализи - напримег Гугъл, базирани извън ЕС, рекламни мрежи - например Фейсбук, базирани извън ЕС, доставчици на информация за търсене - например Гугъл, базирани извън ЕС, доставчици на технически, разплащателни и доставни услуги, информационни брокери или агрегатори.

Маркетингови комуникации. Юридическата обосновка за обработване на  личните Ви данни с цел маркетингови комуникации е: Ваше съгласие или наши легитимни интереси, например - за да разширим нашия бизнес.Съгласно законовите разпоредби за защита на личните данни и електронните съобщения може да Ви изпращаме маркетингови съобщения, ако :

- извършите покупка, регистрирате се на сайта ни или отправите запитване към нас относно наши стоки или услуги, или сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения, като и в двата случая не сте изрично отказали да получавате такива съобщения.Съгласно законовите разпоредби, ако сте юридическо лице, може да Ви изпращаме  маркетингови имейли  и без Вашето съгласие. В този случай също може да се откажете от получаване на маркетингови имейли от нас по всяко време.Преди да споделим личните Ви данни с трети страни за техни маркетингови цели, ще поискаме изричното Ви съгласие.

Може да изискате от нас да спрем изпращането на маркетингови съобщения до Вас по всяко време чрез влизане в уеб сайта и вашия профил, и добавяне , или отмяна на съответните полета /опции за да коригирате маркетинговите предпочитания.

Моля обърнете внимание! Ако откажете да получавате маркетингови съобщения, този отказ не се отнася за лични данни, предоставени в резултат на други транзакции като покупки, гаранционни записи и др.

Споделяне на личните Ви данни.Възможно е да споделим личните Ви данни със следните страни :

Доставчици на услуги, които предоставят ИТ услуги и системна администрация.

Професионални консултанти, включително адвокати, банкери, одитори и застрахователи.

Правителствени органи, които изискват от нас да докладваме за процесите по обработка.

Куриерски компании.

Трети страни, които придобиват или сливат части от нашия бизнес или активи.

Ние изискваме от всички трети страни, на които прехвърляме Вашите данни да спазват сигурността на личните Ви данни и да ги третират съгласно закона. Трети страни могат да обработват личните Ви данни само за конкретно определени цели и в съответствие с нашите указания.

Сигурност на данните.

Въвели сме мерки за сигурност за да предотвратим случайно изгубване, използване, промяна, разкриване или достъп до личните Ви данни без разрешение.Предоставяме достъп до личните Ви данни единствено на тези служители и партньори, които имат бизнес нужда да ползват такива данни. Те са инструктирани да ползват личните Ви данни според нашите указания и да спазват правилата за конфиденциалност.

Запазване на данните.Ще пазим личните Ви данни толкова време, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, или с оглед на удовлетворението законови, счетоводни или отчетни изисквания.Когато решаваме за колко време да съхраняваме тези данни, ние преценяваме тяхното количество, естество и чувствителност, потенциалния риск от неразрешено използване или разкриване и целите на обработката, както и дали те могат да бъдат постигнати чрез други средства и законови изисквания.Моля обърнете внимание, данъчните закони изискват от нас да съхраняваме основно информация за нашите клиенти ( като данни за контакт, самоличност, финансови данни и данни за транзакции) в продължение на до десет години, след като престанете да бъдете наши клиенти.

Вашите права. Съгласно законите за защита на личните данни имате права по отношение на личните Ви данни, които включват правото да поискате достъп, коригиране, изтриване, ограничаване , прехвърляне, възражение срещу обработка, преносимост на данни и  ( когато юридическата обосновка за обработка е съгласие) да оттеглите съгласието си.Ако желаете да упражните някое от горепосочените си права, моля свържете с нас на: Sales TekaEx <sales@tekaex.com>Такса за достъп до личните Ви данни или упражняване на някои от другите права не се заплаща.Ако не сте доволни от начина на събиране и използване на личните Ви данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни - www.cpdp.bg. Ще сме благодарни, ако при оплакване, първо се свържете с нас за да се опитаме съвместно да намерим начин за разрешаване на проблема.

Връзка с трети страни. Този уеб сайт може да включва връзки към други сайтове, плъгини и приложения на трети страни.Кликването върху тези връзки или актииврането им може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за Вас.Ние не контролираме тези уеб сайтове и съответно не носим отговорност за техните декрарации за поверителност. Когато напускате нашия уеб сайт, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уеб сайт, който посещавате.Когато се имат предвид бисквитките, може да настроите браузера си да откаже всички или някои бисквитки или да Ви предупреждава, когато уеб сайтовете задават или имат достъп до бисквитки. Ако деактивирате или откажете бисквитките, моля имайте предвид, че някои части от този уеб сайт може да стана недостъпни или да не функционират правилно.Ако искате да промените настройките им, натиснете "настройки на бисквитки" и натиснете съответните опции. За въпроси, контакти, помощ и дискусии, разрешаване на он-лайн спорове, моля ползвайте тел. 070020696.

Като заключение искаме да Ви уверим в нашата пълна прозрачност, яснота и откритост във всички процеси, свързани със съвместната комуникация и работа с клиентите и потенциалните такива, при прокупко-продажбата и периода след нея.Долгогодишния ни опит и името, с което се ползваме предполага отношения на високо професионално ниво, подчинено на законовите изисквания и професионалната етика.

 

Бисквитката е файл с малък размер - букви и цифри, който ще се съхранява на компютър или мобилно устройство или друго оборудване на потребител, които се използват за достъп до интернет.Тя не съдържа вириси, софтуерни програми и няма достъп до информацията от хардуера.Бисквитката може да се инсталира с изпратеното от сървъра на уеб страница изискване.Файлът подпомага познаването на устройството на потребителите, адаптирането към желанията, настроенията и предпочетанията им.Бискитката може да се използва за статистики, които не идентифицират потребителя, а служат за подобряване на структурата и съдържанието на интернет страницата.

 

Бисквитката може да е временна - до края на потребителска сесия.Тя остава до затваряне на приложението - уеб браузера.

Бисквитката може да е фиксирана и остава в устройството на потребителя в параметрите да зададеност на самата нея или докато бъде изтрита ръчно от потребителя.

Биквитките най- често не биха могли да идентифицират личността на потребителите, защото събраните данни за разглеждания и предпочитания се криптират по начин, който не позволява неоторизирани лица да имат достъп. В настройките на приложението на браузера Ви може да се намери информация за управление на настройките на биквитките, т.е. автоматичното управление на бисквитките може да бъде блокирано или да се получава информация всеки път за изпращане.Това може да промени функциите на уеб страницата.Целта на съществуването на бисквитките е да фунционира оптимално интернет за създаване на модел на предпочитания и интериси на потребителите, събрани чрез поведенческо сърфиране.Съществено е възможното и важно предоставяне на съдържание на услуги, запомняне на пароли, запаметяване на филтри с протекция, ограничаването или селектирането на реклами, извършването на анализи.

Достъпът с бисквитки до отрицателни цели, макар и трудно, е възможен чрез незащитени канали.Затова персонализирайте настройките на браузера си относно бисквитките, инсталирайте и поддържайте антишпионски софтуер.В браузера настройките за биквитки са в опции или в менюто предпочитани , също може да се използва помощ за повече информация, или cookie settings in.....

Лице за контакт във връзка с личните данни - Росица Първанова, Васил Василев.

За справки, запитвания, рекламации и др. - Комисия за защита на личните данни - гр. София - 1592; Седалище и адрес за кореспонденция - в гр. София - бул. Проф."Цветан Лазаров" №2 с тел.: 02/915 35 18,  Интернет страница - www.cpdp.bg